A címek Azér' amiért szegény vagyok

Ha Fels?lok város vóna

Sötétkékre vagyon az ég lefestve

Végigmegyek a füzesi, a füzesi temet?n

Akit a szerelem gyötör

Ihatnám én, de nincs mit

Jaj, de bajos ki egymást nem szereti

Én az éjjel nem aludtam egy órát

Komámasszony kakasa, kakasa

Fáj a szívem nekem belül

Kossuth lova megérdemli a zabot

Ablakomba besütött a holdvilág

Levesnóta

Három tányér bárányhús
 
 

A szövegek
 
 
Azér' amiért szegény vagyok

(gyimesvölgyi szerelmi dalok)

Azér' amiért szegény vagyok

Megölelem a gazdagot

A gazdagot a pénzéért

A szegényt a szépségéért

Iszom a bort, rúgom a port

Ölelem az özvegyasszonyt

Jobb a bor a pálinkánál

Egy menyecske száz leánynál

Az ezresnek négy szege van

Igyál reá ki szented van

Igyál babám , adj nekem es

Szomjan ne haljak meg én es

A százasnak tiszta kerek

Igyál reá hogyha lehet

Igyál babám, adj nekem es

Szomjan ne haljak meg én es

Amíg menyecskéhez jártam

Derekaljas ágyba' háltam

De mióta lányhoz járok

A sutuba zekén hálok
 
 

Ha Fels?lok város vóna

Ha Fels?lok város vóna

Közepébe bót es vóna

Én volnék a bótos legény benne

Szeret?m tíz-húsz es lenne

Ha én boltos legény vónék

Piros pántlikát árulnék

Barna kislány, hej de arra jönne

A hajába újat venne

Piros topánt a lábára

Hej, de kecsesen es járna

Derekára szép rezes karincát

Kebelére boltost magát

Beteg az én rózsám szegény

Én vagyok a boltos legény

Szedek százféle virágot

F?zök neki orvosságot
 
 

Sötétkékre vagyon az ég lefestve

Sötétkékre vagyon az ég lefestve

Utoljára voltam nálad az este

Utoljára fogtam ajtód húzóját

Adjon Isten kedves babám jó'jcakát

Látod babám azt a magos k?hegyet

Az nem akarja, hogy beszéljek veled

Azt a hegyet kosárral es elhordom

Mégescsak a tiéd leszek galambom
 
 

Végigmegyek a füzesi, a füzesi temet?n

Végigmegyek a füzesi, a füzesi temet?n

Elvesztettem piros bársony zsebkend?m

/:Piros bársony zsebkend?met, zsebkend?met nem bánom

Csak a régi szeret?met sajnálom:/

Keser? a diófának, diófának levele

Ez a leány válogat a legénybe

/:Törje ki a válogatós, válogatós nyavalya

Én is voltam szeret?je valaha:/
 
 

Akit a szerelem gyötör

Akit a szerelem gyötör

Nem kell annak szekér, ökör

/:Lám engemet is az gyötör

Kell a kutyának az ökör:/

Azt gondolod te szigorú,

Hogy érted vagyok szomorú

/:Egyik utcán kikerüllek,

A másikon megölellek:/

Kapum el?tt ne fütyöréssz,

Kertünk alá ne csinálj rést

/:Mert én szegény leány vagyok,

Nem tehozzád való vagyok:/
 
 

Ihatnám én, de nincs mit

Ihatnám én, de nincs mit

Borért küldnék, de nincs kit

/:Beteg az én galambom

Mégis elmegy ha mondom

Mégis elmegy ha mondom, ha mondom:/

A szép asszony messze lát

Borért küldi az urát

/:Míg az ura borért jár

Nyalka legény nála jár

Nyalka legény nála jár, nála jár:/

Csaplárosné szép asszony

A szavamra hallgasson

/:Jöjjön be a szobámba

Feküdjünk le egy ágyba

Feküdjünk le egy ágyba, egy ágyba:/
 
 
 
 

Jaj de bajos ki egymást nem szereti

(mez?ségi lassú csárdás)

Jaj de bajos ki egymást nem szereti

Tövis közül az ibolyát kiszedni

Én kiszedtem, megszúrtam a kezemet

Verje meg az Isten a te szivedet

Jaj de bajos ki egymást nem szereti

Egy párnára ketten kell lefeküdni

A párnának a két széle elszakad

A közepe tiszta újon megmarad

Ki az els? szeret?jét elhagyja

Életében mindig csak azt siratja

Én is olyan szeret?met hagytam el

Amíg élek soha nem felejtem el

Nincs édesebb a havasi dinnyénél

Nincs édesebb az els? szeret?nél

Mert az els? igazán tud szeretni

Másodikért de sokat kell szenvedni
 
 

Én az éjjel nem aludtam egy órát

(mez?ségi lassú csárdás)

Én az éjjel nem aludtam egy órát

Hallgattam a régi babám panaszát

Éjfél után sejehaj, kezdtem elszenderedni

Jaj de bajos ki egymást nem szereti

Úgy meguntam ezt a legényt szeretni

De még jobban a gy?r?jét viselni

Csütörtökön sejehaj, megmondom az anyjának

Köszönöm a jóságát a fiának

Verje meg az Isten a te anyádat

Miért csinálta bolonduljak utánad

Zúgjál erd? sejehaj, csendülj mez?, falevél

Szeresd babám kit idáig szerettél
 
 

Komámasszony kakasa, kakasa

(széki csárdás)

Komámasszony kakasa, kakasa

Felszállott a kapura, kapura

Mind azt kukorékolja, -rékolja

Hogy, komámasszony nagy (de) csalfa, nagy kurva (de csalfa)

Komámasszony tegyen úgy, tegyen úgy

Én a kakas, kend a tyúk, kend a tyúk

Guggoljon le nekem úgy, nekem úgy

Mint a kakasnak a tyúk, -nak a tyúk

Lapuljon le nekem úgy, nekem úgy

Mint a kendermagos kakasnak a tyúk

Egy krajcárért (hagymáért) nem adom, nem adom

Pálinkáér' a szegre felakasztom

Ha pálinkát ad az úr, ad az úr

Hová akar oda nyúl (szúr), oda szúr

(A pálinkát ne sajnálja, ne bánja

Mert olyant kap, hogy tátva marad a szája)

Kicsi róka, kicsi nyúl, kicsi nyúl

Még a pap is odanyúl, odanyúl

Oda biza ne nyúljon, ne nyúljon

Hogy a körme lehulljon
 
 

Fáj a szívem nekem belül

(bonchidai forgatós)

/:Fáj a szívem nekem belül

Mert bú szorítja kétfel?l :/

/:Fáj a szívem bánatjába'

Mert nem járhat szabadjára:/

/:Mondd meg babám az anyádnak

Ne átkozzon f?nek, fának:/

/:Mert az átok helyet keres

Azt fogja meg kit érdemes:/

/:Annyi nékem az irigyem

Mint a f?szál a mez?ben:/

/:Szól a világ, hadd hogy szóljon

Csak az Isten el ne hagyjon:/
 
 

Kossuth lova megérdemli a zabot

(gyimesi lassú magyaros)

Kossuth lova megérdemli a zabot

Kétszer kerülte meg Magyarországot

Ha mégegyszer körülkerülte volna

Magyarország ilyen gyászba' nem volna

Kossuth Lajos ha bevettél huszárnak

Lovat is adj, hogy én gyalog ne járjak

Adj jó lovat, s lóra való szerszámot

Hadd kerüljem körül Magyarországot
 
 

Ablakomba besütött a holdvilág

(kalotaszegi csárdás)

Ablakomba besütött a holdvilág

Az én rózsám abba fésüli magát

Göndör haját százfelé fújja a szél

Köszönöm babám, hogy eddig szerettél

T?zr?l pattant kis menyecske vagyok én

Hogyha t?lem csókot kérnek adok én

Adok biz' én párossával, százával

Nem tör?dök én a világ szájával

Ha engem egy nagyságos úr elvenne

Az én nevem nagyságos asszony lenne

Nem bánnám ha mindennap is megverne

Csak a nevem nagyságos asszony lenne
 
 

Levesnóta

Árpalisztb?l, tojás nélkül jó laska leves

Dícsértessék az Úr Jézus áldott szent neve

/:Boldogságos Sz?z Mária minket segíts meg

Hogy ezt a kis laskalevest együtt meg,

Atyám hallgasd meg:/

Árpa lisztb?l, tojás nélkül laskát csináltunk

Azt csak a jó Isten tudja mennyit kínlódtunk

Boldogságos Sz?z Mária minket segíts meg

Hogy ezt a kis laskalevest együtt együk meg

Atyám hallgasd meg
 
 

Három tángyér bárányhús, ta, ta

Úgy megváglak, hogy elájulsz

Három tányér piros alma

Olyant b?gtél mint egy marha

Mikor engem kitakarsz

S úgyis tudom, hogy mit akarsz

Ne fordulj a fal felé

Fordulj a hasam felé

Mikor uram itthon nincs

S ablakimba tövis nincs

Mikor uram itthon van

Ablakimban tövis van

Ne tör?djünk semmivel

Mulassunk itt jókedvvel