Mezõségi rikoltozások, csújjogatások Magyarszovátról

1. A Kallós Zoltán kiadásában megjelent, Magyarszovát-Búza c. lemezrõl


A menyasszony olyan szép
Mint üveg alatt a kép

Võlegényünk se csúnya
Olyan mint egy bokréta

Küszüi lányok ügyes lányok
Piros murok után járnak

Úgy járnak a legény után
Mint a róka a tyúk után

Anyámasszony ne búsúljon
Hoztunk hogy ki mosogasson

A házat is kiseperje
A sarokba jól bélökje

Túl a hegyen innen is
Áldjon meg az Isten is

Téged babám engem is
Még aki felnevelt is

Édesanyám sok szép szava
Kit fogadtam kit nem soha

Hallgattam a másokéra
Nem az édesanyáméra

Édesanyám lánya vagyok
Sárgadinnye hajból vagyok

Csókot is csak annak adok
Akinek csak én akarok

Kertek alatt foly el a víz
Bennem babám soha ne bízz

Ha bízol is csak úgy bízzál
Szeretõrõl gondoskodjál

Húzzad cigány, húzzad jobban
Táncolni való kedvem van

Kitáncolom a lelkemet
Mind megiszom a pénzemet

Addig iszok míg csak bor lesz
Azután a víz is jó lesz

Le az úton le le le
Piros alma levele

Piros alma hasadj meg
Régi babám csókolj meg

Adj egy csókot az orcámra
Régi babám utoljára

Kicsi nékem ez a ház
Kirúgom az oldalát

Kicsi nékem ez a csûr
Kirepülök mint egy fürj

Úgy szeretem a táncot
Mint a cigány a pánkót

De még jobban a legényt
Mint a szõlõ szemecskét

Ne nézz rózsám, ne nevess
Mert megtudják, hogy szeretsz

Reám néztél nevettél
Megtudták hogy szerettél

Három éjjel három nap
Nem elég a lábamnak

Helyet kérünk nekünk is
Ha kicsinyek vagyunk is

Édes võlegény uram
Miért nem nézted meg jobban

A menyasszony hibája
Nem áll csókra a szája

Édes võfély legényem
Táncoltassál meg engem

Elkapod a száraz lábad
Azután a csengettût
És utána tepertyût

Anyámasszony jöjjön ki
A nagykaput nyissa ki

Hozunk kendnek segítséget
A fiának feleséget

Vigye be a szobába
Ültesse a ládára

Piros borral kínálja
Igyék kend is belõle
Hogy élhessen jól vele

Kicsi vagyok hamis vagyok
Azért szeretnek a nagyok
Kicsi vagyok jókedvû
Csókót adok jóízût
 

Ez az utca kövecses
Menyassonyunk púderes

Kipúderezte az anyja
Hogy ne vigyék más faluba

De az Isten úgy akarta
Nem is vitték más faluba

Ez az utca gidres-gödrös
Azon megy a magyar gõzõs

Én vagyok a tüzelõje
Barna legény szeretõje

Aki nem tud mulatni
Menjen haza aludni

Az az egész nyavalyám
Csak egy csókért fáj a szám

Azt a csókot elkapnám
Többet nem fájna a szám

Túl a vízen van egy vájú
Abból iszik háromszáz juh

Én vagyok a vízmerõje
Barna legény szeretõje

Amiért barna nem cigány
Szeret engem igazán

Szeret engem még más is
Szeret engem a madár is

A násznagyné de borzas
Vinné el a gardonyos

Édesanyám lánya vagyok
Sárgadinnye hajból vagyok

Csókot is csak annak adok
Akinek csak én akarok

Három kupa fuszulyka
Nem hallszik a muzsika

Le az úton le, le, le
Piros alma levele

Piros alma hasadj meg
Régi babám csókolj meg

Adj egy csókot én egy mást
Hogy ne felejtsük egymást

Adj egy csókot az orcámra
Régi babám utoljára

Égszínkékes ruhát kötök
Büszke legény a szeretõm

Nem bánom ha büszke is
Csak szeressen engem is

Kimentem a zöld erdõbe
Ráléptem egy venyigére
Venyigérõl venyigére
(Fáj a szívem a szõkére)
 

2. A Téka együttes A szüzeké c. lemezérõl, ugyancsak Magyarszovátról
Jaj Istenem, jaj annak
Kinek csókot nem adnak
Bizony nekem adnának
Tizenhármat kínálnak

Amikor én kicsi vótam
A szilváért majd meghótam
De most mikor nagyobb vagyok
A legényért élek-halok

Húzzad cigány reggelig
Reggelig s egy darabig
Míg a pendely ... (nem érthetõ)

Nem aludtam csak egy szikrát
Eljátszodtam az éjszakát

Gyere velem a kert mellé
Nézd meg mivel állok elé

Mind azt mondja a rigó
Hogy a legény egy se jó
Nem jól tudja a rigó
Mert a legény igen jó

A legénynek jár a keze
A leánynak legyen esze
Akármilyen feszes nadrág
Szépasszonynak letaszítják

Kiszáradt a bodzafa
Hol hálunk az éjszaka
Ajtó mellett a padon
A te gyenge hasadon

Gyere rózsám a kenderbe
Lássuk mi van a pendelybe
Se nem róka, se nem nyúl
Bolond aki oda nyúl

Alig várom szüretet
Szüret után a telet
Hogy
..

Az én rózsám katona
Ragyog rajta a gúnya
De az õsszel leszerel
Haza jön és veszen el

Komámuram görögdinnye
....(nem érthetõ).....
Komámuram káposztája
De még édes a torzsája

Édesanyám lánya vagyok
Sárgadinnye hajból vagyok
Csókot is csak annak adok
Akinek csak én akarok

Akármilyen vénasszony
Féjhez megyen menyasszony

Felszeg utca derekában
Nyílik egy rózsa magába

Én vagyok egy bimbó azon
Haragszik rám egy vénasszony

Ha kipukkad haragjában
Én leszek a fia párja