Molnár Zoltán oldala
Ezen az oldalon ízelítőt kaphatsz az érdeklődési körömnek megfelelően.
 

- népzene, parasztzene emitt és amott
- csújjogatások, rikótozások
- népdalok szövegei itt és itt
- történelmi és más különc énekek szövegei itt
- történelmi
- közéleti, politikai
- sport
- egy kicsi elmélet a népzenéről
és esetleg más oldalakat, képeket, információkat is.
 
 

A hazám tágabb értelemben a fenti képen látható, Kárpát Medencének hívják, (egykoron jobb neve is volt) de van egy szűkebb értelemben vett hazám azt szeretem a legjobban, éppen a Kárpátok kanyarjában, Székelyföld dél-keleti részén.
 
  
 
 
 

A magyar, de főként székely paraszti zenéről


 


A magyar népzene tárából a sajátomat szeretem a legjobban, meg is osztok egy szeletet az érdeklődőkkel egy, ugyan ,,vármegyeinek" is nevezett részről (tehát székely szemmel nézve kívülesett a Székelyföldről), de zeneileg és szokásokban az utóbbi időben szorosan együttélő, a Székelyfölddel egyre inkább azonosnak tekintett vidékek egyikéről.
Vajdaszentivány, a Maros jobb partján, Marosszéken kívüleső vármegyéhez tartozó település. Lakói ezek szerint nem székelyek, nem is vallják annak magukat, de harisnyában járnak a férfiak és a nők szép zöld rokolyában.
Amikor ezt a kérdést firtatva azt mondtam egy falubelinek, hogy ,,De hát az ünnepekkor székely ruhában járnak!"
(vitatkozva azzal, hogy ők nem székelyek) a bácsi azt mondta, hogy ,,Az nem székely ruha, az az eredeti vajdaszentiványi népi viselet". Hallván ezt, és Orbán Balázs Székelyföld leírásában is utánaolvasva, tényleg meggyőződtem, hogy ,,vármegyei" részről van szó.
De nagy szerencséje van a székelységnek a vármegyeiekkel. Ugyanis a Székelyföldön hamarabb (Háromszéken különösen) polgárosodtak az emberek a Székelyföldhöz közeli (vármegyei) jobbágyfalvakhoz képest. Így a jobbágyfalvak lakosságának viseletét, szokásait elemezve gyakorlatilag a székelyek viseletére, szokásaira is következtet a kutató.

Így tette ezt Gazda Klára is, aki a Székely népviselet és Székelyek ünneplőben (Haáz Rezső munkája nyomán) c. könyveiben rendre a felsőrákosi (egykor vármegyei) szokásokat elemzi, ottani példákkal is él.

Maros-menti összeállítás

Muzsikál az egyik vajdaszentiványi zenekar:
Horváth Elek (hegedű)
Lunka Albert (kontra)
Ötvös János (bőgő)
Toni Árpád (cimbalom)
a 2000. esztendőben
vajdaszentiványi verbunkot
vajdaszentiványi korcsost
vajdaszentiványi csárdást
 
 

Muzsikál a Gázsa marosszéki csárdást
           valamint kuruc dalokat énekel a szászcsávási  dalárda
 
 

Máshol is van népzene az Interneten:
            http://picozoli.tripod.com/

Megjegyzések, kérelmek, óhajok, sóhajok a pico@mad.hu címre küldendők.